Yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioittaminen

Toimintamme piirissä olevia asiakkaita ja asukkaita kohdellaan kunnioittavasti ja yksilöllisesti. Erilaisuus sen kaikissa muodoissa koetaan toimintaa rikastuttavana tekijänä. Asukkaiden ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja tuetaan kaikin mahdollisin tavoin.

Turvallinen asumis- ja toimintaympäristö

Asunnot ja yleistilat ympäristöineen ovat esteettömät ja turvalliset. Turvallisuutta ja luottamusta hyvään kohteluun ja huolenpitoon tuo ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta.

Yhteisöllisyydestä voimaa

Yhteisöllisyys eri toiminnoissa on kantava voima ja kasvattaa mukana olevien sosiaalista pääomaa sekä osallisuutta yhteiskunnan jäsenenä.

Toiminnan läpinäkyvyys

Avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys on yleishyödylliselle toimijalle tärkeä. Tämä tarkoittaa, että noudatetaan lakeja, sopimuksia, ohjeita sekä yleisiä normeja. Ollaan luotettava kumppani ja palveluntuottaja. Tehdään niin kuin asiat on sovittu ja kaikki kestää tarkastelun.

Palveluyhdistys Kaseva ry

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden itsenäistymisen edistäminen ja omatoimisen elämän saavuttaminen yhteiskunnan jäsenenä.

UUTTA KASEVAN ASUMISPALVELUISSA

Palveluyhdistys Kaseva tarjoaa nyt myös tuettua itsenäistä asumista! Tuetun asumisen tukipisteenä toimii Asuntoryhmä Sukkula lähellä Kaarinan keskustaa

Lue lisää

TÖIHIN KASEVAAN?

Olisitko juuri sinä sopiva työntekijä Kasevan iloiseen tiimiin? Katso avoimet työpaikat alta ja lähetä hakemuksesi.

Lue lisää

Visio 2018-2022

Kehittyvä Kaseva – monipuolisen asumisen
ja kuntouttavien palvelujen monialaosaaja.