ASUMISPALVELUYKSIKKÖ PIRTA

Pirta tarjoaa alueen vammaisille turvallista, hyvinvointia ja itsenäisyyttä tukevaa sekä yksilöllistä hoitoa ja asumispalveluja. Pirrassa toteutetaan tuettua, ohjattua ja autettua asumista. Paikalla on henkilökuntaa 24h vuorokaudessa. Toimintamme peruspilareina ovat asukkaiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä turvallisuus. Asukkaat ovat tasa-arvoisia keskenään samoin kuin suhteessa yhteiskuntaan. Toteutamme avointa ja kiinteää yhteistyötä sekä omaisten että yhteistyökumppaneiden kanssa. Pirta on koti, jossa henkilökunta auttaa asukkaita selviytymään jokapäiväisestä elämästä, mihin kuuluvat olennaisesti myös omaiset, ystävät, työ, harrastukset sekä terveydenhuolto.

Pirrassa on 24 kehitysvammaista vakituista asukasta ja kaksi lyhytaikaishoitopaikkaa ja kahdeksan tuetun asumisen asuntoa. Pirrassa on tällä hetkellä vapaita asuntoja sekä pitkäaikaiseen että lyhytaikaiseen asumiseen. 

Autettu asuminen

Autettavaa henkilöä avustetaan konkreettisesti päivittäisissä askareissa kuten ruokailussa, pukeutumisessa, liikkumisessa sekä vaatetuksessa. Asukkaalla on ympärivuorokautinen avun mahdollisuus ja usein myös tarve. Rohkaisemme kuitenkin itsenäisyyden kehittämiseen.

Lyhytaikaisasiakkaille

Pirta toimii myös äkillisen avun paikkana mm. omaishoitajille sekä kriisitilanteen kohdanneille perheille.

Yhteystiedot

Vastaava hoitaja
Jenni Lankinen
puh. 040 556 9394
jenni.lankinen@kasevakaarina.fi

Tietäjänkatu 2
20660 Littoinen
puh. 02 246 1151