TOTEUTETTUJA PROJEKTEJA


Kaarina kansalaistoiminnan keskus Puntari – Vahva vapaaehtoinen- projekti 2017-2021
Loppuraportti


100+25 Hetkeä 2017
Loppuraportti

Vastoinkäymiset voimavaraksi – projekti
2012 – 2014
Loppuraportti

MT-navigaattori -projekti
2010 – 2012
Loppuraportti

Reppu-projekti
2005 – 2008
Loppuraportti

Poiju-projekti
2005 – 2008
Loppuraportti

Tandem-projekti
2001 – 2004
Loppuraportti