TUETTU ASUMINEN

Palveluyhdistys Kaseva tarjoaa tuettua asumista eri tavoin vammaisille aikuisille Kaarinan seudulla. Tuetun asumisen tukipisteenä toimii Asuntoryhmä Sukkula lähellä Kaarinan keskustaa.

Tuettu asuminen tarkoittaa, että henkilö asuu itsenäisesti omassa vuokra- tai omistusasunnossaan ja saa sinne tarvitsemansa tuen. Tuetun asumisen ohjaajat käyvät asukkaan luona ja pitävät yhteyttä asukkaaseen. Asukas voi asua yksin tai jonkun kanssa, ja asuntoa voi myös vaihtaa ilman, että tuki katkeaa.

Tuen tavoitteena on asukkaan itsenäisen ja oman näköisen elämän mahdollistaminen. Ohjaajat tukevat ja kannustavat itsenäisen elämän harjoittelussa ja auttavat vaikeissa asioissa. Tuki on mahdollista aloittaa jo ennen muuttoa, jolloin voidaan yhdessä miettiä parasta asumisratkaisua ja valmistautua muuttoon.

Yksilöllinen ja joustava tuki

Tuetussa asumisessa asukkaiden tuki ja ohjauksen tarve on hyvin yksilöllistä: toiset kaipaavat ohjaajan tukea ja ohjausta enemmän ja säännöllisemmin, toiset taas vähemmän ja harvemmin. Tuki räätälöidään aina asukkaan omien elämäntavoitteiden ja tarpeiden mukaan.

Asukkaan saama ohjaus ja tuki voi olla erilaisten arjen taitojen harjoittelua, ratkaisuja arjen hallinnan haasteisiin tai tukea omasta hyvinvoinnista, terveydestä ja sosiaalisista suhteista huolehtimiseen. Ohjaaja voivat lähteä mukaan asiointeihin kodin ulkopuolelle ja tukea erilaisten palvelujen käyttämisessä. Ohjaus merkitsee myös kuuntelemista, keskustelua ja tukea omien valintojen ja päätösten tekemiseen.

Aktiivinen yhteydenpito ja ympärivuorokautinen päivystys

Omaohjaajat käyvät säännöllisesti asukkaan luona ja pitävät yhteyttä asukkaaseen. Yhteydenpidossa hyödynnetään joustavasti puhelinta, videoyhteyksiä ja erilaisia viestisovelluksia kunkin asukkaan toiveiden mukaan. Lisäksi asukas voi tavata ohjaajia ja muita asukkaita asuntoryhmä Sukkulassa lähellä Kaarinan keskustaa. Sukkulassa ohjaajat ovat tavoitettavissa arkisin klo 7–21.30 ja viikonloppuisin klo 9–21.30.

Öisin asukkaiden on mahdollista soittaa asumisyksikkö Pirtan yöhoitajalle, joka hälyttää tarvittaessa apua asukkaan luokse. Asukkaan asuntoon voidaan myös asentaa hälytysjärjestelmä, joka mahdollistaa turvarannekkeen ja muiden turvavälineiden käytön.

Tulostettavat esitteet:
Tuettu asuminen
Tuettu asuminen selkokielellä

Lue lisää tuetusta asumisesta:
Tavalliseen asumiseen? Puheenvuoroja omasta kodista ja asumisesta. Kehitysvammaliiton selvityksiä 17, 2021.

YHTEYSTIEDOT

Sukkulan vastaava ohjaaja
Tuija Soininen
puh. 044 726 2222
tuija.soininen@kasevakaarina.fi